Privacy policy

Algemeen

De Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Deze wet is op 25 mei 2018 in werking getreden. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

In onze dierenartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om uw huisdier medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken enkel volgende gegevens, die u ons zelf heeft verstrekt:
– Voorletter, voornaam en achternaam (indien van toepassing: bedrijfsnaam)
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens met betrekking tot uw huisdieren (denk aan; naam, diersoort, ras, geslacht, kleur, gewicht, geboortedatum, chipnummer, paspoortnummer, diernummer, polisnummer, vaccinatie status, foto, bijzondere lichamelijke kenmerken van patiënten). Deze zijn simpelweg essentieel voor de behandeling van onze patiënten.
– Wat u ons vertelt tijdens de anamnese bij consulten dat belangrijk kan zijn bij de behandeling en het opvolgen van uw huisdier

Wat doen we met uw gegevens?

Deze worden opgeslagen in ons praktijk managementsoftware. Ze worden uitsluiten gebruikt voor het doel waar u ze voor heeft afgegeven.

Wij werken samen met een aantal partijen;

  • Onze praktijk software is een cloud-based programma van de firma Idexx-Animana. In onze opdracht verwerken en bewaren zij uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze aan hen zijn toevertrouwd. Zij gebruiken de aangeboden data wel in geanonimiseerde vorm voor analyse en statistiek doeleinden.
  • Indien wij uw huisdier doorverwijzen naar een veterinair specialist kunnen we uw klantgegevens en patiëntgegevens naar hen doorsturen. Dit uitsluitend op uw verzoek.
  • Voor het sturen van gepersonaliseerde oproepkaarten gebruiken wij de firma Personal Card. Zij verwerken uw NAW-gegevens en de naam, diersoort en vaccinatieoproep-gegevens voor het aanmaken van herinneringskaarten. Deze gegevens worden door hen niet bewaard.
  • Via de firma Vetstoria bieden we de mogelijkheid om online afspraken te maken. Middels hun platform krijgt u beperkte toegang tot onze agenda. De gegevens die u invult bij het maken van een afspraak zorgen dat u en uw huisdier in ons systeem gevonden worden om vervolgens op de door u gekozen datum en tijd in de agenda gezet te worden. Uw e-mailadres wordt gebruikt om een bevestiging te sturen.
  • Bij het op uw verzoek plaatsen van een ID-chip geeft u toestemming om deze via ons te registreren bij de door de overheid aangewezen Nederlandse databank voor gezelschapsdieren.

Met alle betrokken partijen hebben we, indien van toepassing, een verwerkingsovereenkomst gesloten, wat inhoudt dat ook zij verklaren volgens de nieuwe AVG-richtlijnen te werken.

U heeft ten alle tijden het recht op inzage in uw gegevens en de mogelijkheid om uw gegevens te laten verwijderen of door te sturen naar een andere partij.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via 0165-308338 of praktijk@dapmoerstraten.nl